Vicky的所有評鑑

原子習慣:細微改變帶來巨大成就的實證法則

原子習慣:細微改變帶來巨大成就的實證法則

  • 會員評鑑等級
  • 評鑑日期:2024/03/10

雖然對我來說,看起來有點困難,但是我還是努力地想從裡面找到能幫助我的方法。
即使是渺小的習慣,都可能對未來有極大的影響。
建立習慣、養成習慣非常重要,因為對於未來的改變,每個習慣都至關重要。

... 看更多

分享 

你覺得這篇書評有參考價值嗎? [ 8 人中有 8 人(100%) 覺得這篇評論有參考價值 ]

帶殼的牡蠣是大人的心臟:暢銷60萬冊!隨書附贈療癒書卡【限量作者繪簽印刷扉頁版+暖心貼紙】

帶殼的牡蠣是大人的心臟:暢銷60萬冊!隨書附贈療癒書卡【限量作者繪簽印刷扉頁版+暖心貼紙】

  • 會員評鑑等級
  • 評鑑日期:2024/03/10

用簡單的繪圖,畫出治癒人心的內容。
善用小故事帶給讀者生活的力量,讚!
從圖畫中,讓人在繁瑣的生活壓力下,有了更多的勇氣,去輕鬆的面對未來。

... 看更多

分享 

你覺得這篇書評有參考價值嗎?

台語每日一句─落台語俗諺很簡單:學台語俗諺,參加閩南語競賽和認證更加分!(2版)

台語每日一句─落台語俗諺很簡單:學台語俗諺,參加閩南語競賽和認證更加分!(2版)

  • 會員評鑑等級
  • 評鑑日期:2024/03/06

每一句諺語除了涵義,閣有說明、對應華語和字詞加油站的補充,講了真清楚。
對予阮遮的欲共台語抾轉來的人來講,實在是足大的幫贊。

... 看更多

分享 

你覺得這篇書評有參考價值嗎?

全民台語認證語詞分級寶典(加強版)

全民台語認證語詞分級寶典(加強版)

  • 會員評鑑等級
  • 評鑑日期:2024/03/06

教冊的時,一直憢疑教冊的深度。啥物款的字算是A級、B級抑是C級的字咧?
教傷深,驚去驚著囡仔;教傷簡單,閣感覺傷無負責任。
這本冊提供了傳統白話字、閩羅字的分級,有解說、有例句、有分級,算是一本真好的工具冊!

... 看更多

分享 

你覺得這篇書評有參考價值嗎? [ 1 人中有 1 人(100%) 覺得這篇評論有參考價值 ]

台語的鄉土口味—俗諺、俚語

台語的鄉土口味—俗諺、俚語

  • 會員評鑑等級
  • 評鑑日期:2024/03/06

打開內頁剛開始看有點不習慣,因為主要的俗諺用的並不是一般書籍內的字體。但愈翻愈覺得裡面的插圖與後面加附的解說,很能傳神表達諺語語的意境。果真是本"鄉土口味"濃濃的俗諺工具書!

... 看更多

分享 

你覺得這篇書評有參考價值嗎? [ 1 人中有 1 人(100%) 覺得這篇評論有參考價值 ]